Gizlilik Sözleşmesi

ipsizterzi.com.tr alan adlı web sitesinin tüm hakları Bahar Özen'e (ipsiz terzi® olarak anılacaktır) aittir. ipsiz terzi®, kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler veya işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

Kullanıcılar tarafından ipsizterzi.com.tr'ye iletilen bilgiler, ipsizterzi.com.tr'nin kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler doğrultusunda belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, ipsizterzi.com.tr veya ipsizterzi.com.tr'nin işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından/vasıtasıyla doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanılabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. ipsizterzi.com.tr tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya ipsizterzi.com.tr üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, ipsizterzi.com.tr ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, ipsizterzi.com.tr 'nin kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, kullanıcının kimliği ifşa edilmemek kaydıyla çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

Müşteri bilgileri, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içerir.Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

 

ipsizterzi.com.tr, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman ipsizterzi.com.tr'de yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. ipsizterzi.com.tr'nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, ipsizterzi.com.tr'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Ödeme Şekli

- Kredi Kartı